Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 04 2017

21:13
Ten, kto miał nieudane pożegnania, nie może oczekiwać wiele od ponownych spotkań.
— Milan Kundera “Niewiedza”
21:13
Chciałem Cię tak szalenie rozkochać w sobie, jak sam się w Tobie kochałem.
— Charlotte Bronte
Reposted frompesy pesy viakomplikacja komplikacja
21:12
Ty myślałaś, że wróci, i że będziesz miała happy end z tym pojebańcem. No cóż.
— żulczyk, mój ulubiony. jak zawsze idealny do mojej sytuacji.
21:12
2520 710b 500
Reposted fromdelain delain viakomplikacja komplikacja
20:25

Jeśli ludzie o czymś nie rozmawiają, to może oznaczać dwie rzeczy: albo to nic nie znaczy, albo znaczy wszystko.

— 22:54
Reposted fromte-quiero te-quiero viakomplikacja komplikacja
20:23
Kiedy człowiekowi jest źle - Skarży się. Kiedy jest naprawdę źle - Milczy. Ale kiedy jest naprawdę bardzo źle - Śmieje się. Po prostu siada z założonymi rękami i śmieje się z tej całej, żałosnej sytuacji.
Reposted fromlabellavita labellavita viakomplikacja komplikacja
20:23
4571 c82d
Reposted fromtfu tfu viakomplikacja komplikacja
20:23
Zawsze, zawsze, zawsze mów Jej, jak bardzo Ją kochasz (...)
— Gina L. Maxwell, Reguły Uległości
20:22
Reposted fromgruetze gruetze viakomplikacja komplikacja
20:22
Mam wrażenie, że ja pamiętam o innych ludziach dłużej, niż oni pamiętają o mnie.
— Jarosław Borszewicz
20:22
6247 6fa2
Reposted fromtfu tfu viakomplikacja komplikacja
16:57
0452 c5be 500
Reposted fromraeii raeii viakomplikacja komplikacja
16:57
5727 2ac4 500
Reposted fromuoun uoun viakomplikacja komplikacja
16:32
6760 583d
Reposted fromclitoris clitoris viakomplikacja komplikacja
16:31
6166 0c7d 500
Reposted fromyuras yuras viakomplikacja komplikacja
13:54
Lubię mieszkać sama i słuchać głośno muzyki, i kąpać się przy otwartych drzwiach, i śpiewać przy sprzątaniu, i gotować sobie sama obiad, i jeść z serialem, i czytać książkę, i sama wszystko sprzątać, i wynosić sama śmieci...
Ale zasypianie sama każdego dnia to najsmutniejsza rzecz na świecie.
— zbk.
Reposted fromzabka zabka viakomplikacja komplikacja
12:56
1494 79c6 500
Reposted frompod-slowami pod-slowami viakomplikacja komplikacja
12:56
4706 1166 500
Reposted frompiehus piehus viakomplikacja komplikacja
12:56
9001 8fc2 500
Reposted fromwagabunda wagabunda viakomplikacja komplikacja
12:56
7491 5aa2
Reposted fromusual usual viakomplikacja komplikacja
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl